pandit subhankar banerjee ustad rashid khan ustad zakir hussain kaushiki chakraborty ajoy chakraborthy anindo chatterjee tabla kumar bose tabla pandit hari prasad chaurasia ustad shahid parvez khan ustad sultan khan sarangi pandit jasraj pandit yogesh samsi pandit shivkumar sharma santoor
16th Annual Indian classical music conference
December 2, 2018
Kolkata

Vidwan Shashank Subramanyam with Pandit Subhankar Banerjee on tabla