pandit subhankar banerjee tabla ustad rashid khan songs ustad zakir hussain tabla kaushiki chakraborty vocal ajoy chakraborthy vocal anindo chatterjee tabla kumar bose tabla pandit hari prasad chaurasia flute ustad shahid parvez khan sitar ustad sultan khan sarangi pandit jasraj singer pandit yogesh samsi tabla pandit shivkumar sharma santoor taalsen.com kalaramnath voilin Bhimsen Joshi Bade Ghulam Ali Khan Nikhil Banerjee Allaudin Khan Sarod Hindustani Classical Kishori Amonkar shubhankar banerjee subhankar bandyopadhyay tabla Nikhil Banerjee Sitar- Hindustani Classical Bade Ghulam Ali Khan (Vocalist- Hindustani Classical Vishwa Mohan Bhatt Mohan-veena- Hindustani Classical Anokhelal Mishra Tabla- Hindustani Classical Ravi Shankar
with Kalaramnath
January 27, 2019
Thibaw Palace, Ratnagiri